export plugin icon

CSV Importer

The CSV importer is the easier way for your users to import a general CSV file in with some unknown column order into your javascript grid or spreadsheet.

£ 280 One-time fee

Author

Jspreadsheet Pro Team.

License

This plugin requires a license.

Installation

Please choose one of the following options

Using CDN
Using NPM
<html>
<script src="https://jspreadsheet.com/v10/jspreadsheet.js"></script>
<script src="https://jsuites.net/v5/jsuites.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://jspreadsheet.com/v10/jspreadsheet.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="https://jsuites.net/v5/jsuites.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Material+Icons" />

<script src="https://jspreadsheet.com/v10/plugins/render.js"></script>

<div id='spreadsheet'></div>

<script>
// Set your JSS license key (The following key only works for one day)
jspreadsheet.license = 'MDQ5YWJlMTMwNmMyOWIxZGQ4YmJlMDA4MTNkNzZiNDFiNzkyMzgxNTkxMTM5NDE5OWMwNzFiMzUwMzE5OTBlODMzOGE2MWVhYWNlYWM0MzlmZWNmMDExMDFlNDg1NDNmNmU3YTFmZjY4MTljZTA3OTJiYmYyNjdjNzE3ODgxMzcsZXlKdVlXMWxJam9pU25Od2NtVmhaSE5vWldWMElpd2laR0YwWlNJNk1UWTROVGczTXprek5pd2laRzl0WVdsdUlqcGJJbXB6Y0hKbFlXUnphR1ZsZEM1amIyMGlMQ0pqYjJSbGMyRnVaR0p2ZUM1cGJ5SXNJbXB6YUdWc2JDNXVaWFFpTENKamMySXVZWEJ3SWl3aWQyVmlJaXdpYkc5allXeG9iM04wSWwwc0luQnNZVzRpT2lJek5DSXNJbk5qYjNCbElqcGJJblkzSWl3aWRqZ2lMQ0oyT1NJc0luWXhNQ0lzSW1Ob1lYSjBjeUlzSW1admNtMXpJaXdpWm05eWJYVnNZU0lzSW5CaGNuTmxjaUlzSW5KbGJtUmxjaUlzSW1OdmJXMWxiblJ6SWl3aWFXMXdiM0owSWl3aVltRnlJaXdpZG1Gc2FXUmhkR2x2Ym5NaUxDSnpaV0Z5WTJnaUxDSndjbWx1ZENJc0luTm9aV1YwY3lKZExDSmtaVzF2SWpwMGNuVmxmUT09';

// Add-on for Jspreadsheet
jspreadsheet.setExtensions({ render });

// Create the spreadsheets
jspreadsheet(document.getElementById('spreadsheet'), {
  worksheets: [
    { minDimensions: [10, 10] },
    { minDimensions: [10, 10] },
  ],
});
</script>
</html>
// Jspreadsheet Pro
import jspreadsheet from 'jspreadsheet';

// Importer JSS Render
import render from '@jspreadsheet/csv';

// Add a valid license
jspreadsheet.setLicense('your-license');

// Start the JSS plugin
jspreadsheet.setExtensions({ render });

// Create a spreadsheet
jspreadsheet(document.getElementById('spreadsheet'), {
  worksheets: [
    { minDimensions: [10, 10] },
    { minDimensions: [10, 10] },
  ]
});

// Call this method to create a XLSX file
let download = function() {
  // The method should receive the spreadsheet DOM element
  jspreadsheet.render(document.getElementById('spreadsheet'));
}


Example

Click in the download button below to export the following JSS spreadsheet to XLSX.