Project management spreadsheet

A simple online task management spreadsheet.Source code

<html>
<script src="https://jspreadsheet.com/v8/jspreadsheet.js"></script>
<script src="https://jsuites.net/v4/jsuites.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://jspreadsheet.com/v8/jspreadsheet.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="https://jsuites.net/v4/jsuites.css" type="text/css" />

<div id="spreadsheet"></div>

<script>
// Set the JSS spreadsheet license
jspreadsheet.setLicense('YjM0MGEwZTJmNTI3NGI0MDk2MWNlMDk5ZWEyYmRmZDA2YmMyY2E4NTY5NzQ0NzVmNTQ3NzViMGRhY2ExNzMwOThkMWNjNTYwYmNkOWEyZTQ2YmVlOWM2NTg5NGYxNjc0OTVmMjcxYjgwNGNmMmJiMzI2YzNlYjVjNjFkN2VlYmMsZXlKdVlXMWxJam9pU25Od2NtVmhaSE5vWldWMElpd2laR0YwWlNJNk1UWTNOVGs1TmprMU1pd2laRzl0WVdsdUlqcGJJbXB6Y0hKbFlXUnphR1ZsZEM1amIyMGlMQ0pqYjJSbGMyRnVaR0p2ZUM1cGJ5SXNJbXB6YUdWc2JDNXVaWFFpTENKamMySXVZWEJ3SWl3aWJHOWpZV3hvYjNOMElsMHNJbkJzWVc0aU9pSXpJaXdpYzJOdmNHVWlPbHNpZGpjaUxDSjJPQ0lzSW5ZNUlpd2lZMmhoY25Seklpd2labTl5YlhNaUxDSm1iM0p0ZFd4aElpd2ljR0Z5YzJWeUlpd2ljbVZ1WkdWeUlpd2lZMjl0YldWdWRITWlMQ0pwYlhCdmNuUWlMQ0ppWVhJaUxDSjJZV3hwWkdGMGFXOXVjeUlzSW5ObFlYSmphQ0pkTENKa1pXMXZJanAwY25WbGZRPT0=');

// Create the spreadsheet
var spreadsheet = jspreadsheet(document.getElementById('spreadsheet'), {
  worksheets: [{
    data: [
      [ '=B1', '2', 'New products section', '2019-02-12', '80' ],
      [ '=B2', '2', 'API integration', '2019-03-01', '100' ],
      [ '=B3', '4', 'Deck', '2018-11-10', '30' ],
      [ '=B4', '2', 'Prototype', '2019-01-12', '0' ],
    ],
    columns: [
      {
        type: 'text',
        width: '60px',
        title: 'Photo',
        readOnly: true
      },
      {
        type: 'dropdown',
        width: '140px',
        title: 'Name',
        source: [{
          id: '2',
          name: 'Jorge'
        }, {
          id: '4',
          name: 'Paul'
        }]
      },
      {
        type: 'text',
        width: '200px',
        title: 'Task'
      },
      {
        type: 'calendar',
        width: '100px',
        title: 'When'
      },
      {
        type: 'progressbar',
        width: '200px',
        title: '%'
      },
    ],
  }],
  updateTable: function(instance, cell, col, row, val, label, cellName) {
     if (col == 0) {
       var n = instance.options.data[row][col+1];
       if (n) {
         var tmp = '<img src="/templates/v8/img/' + n + '.jpg" class="users-small" />';
       } else {
         var tmp = '<img src="/templates/v8/img/nophoto.jpg" class="users-small" />';
       }
       // Only update when the content is different
       if (cell.innerHTML != tmp) {
        cell.innerHTML = tmp;
       }
     }
  },
});
</script>
</html>