ChartJS

Examples

Embed charts on your data grid

Integrating charts in your online spreadsheets. See this example implemented using React on codesandbox.JavaScript example

<html>
<script src="https://jspreadsheet.com/v10/jspreadsheet.js"></script>
<script src="https://jsuites.net/v5/jsuites.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://jsuites.net/v5/jsuites.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="https://jspreadsheet.com/v10/jspreadsheet.css" type="text/css" />

<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Material+Icons" />

<script src="https://jspreadsheet.com/v10/plugins/formula-charts.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@3.7.0/dist/chart.min.js"></script>

<div id="spreadsheet"></div>

<script>
jspreadsheet(document.getElementById('spreadsheet'), {
  worksheets: [{
    csv: '/jspreadsheet/sales.csv',
    csvHeaders: false,
    columns: [
      { width:'150px' },
    ],
    defaultColWidth: '50px',
    mergeCells: {
      B1: [3, 1],
      E1: [10, 1]
    },
    rows: {
      0: { height:'300px' }
    },
    style: {
      'A1': 4,
      'N3': 3,
      'A3:M3': 0,
      'A4:M6': 1,
      'N4:N6': 4,
    }
  }],
  style: [
    'border-bottom:2px solid black;font-weight:bold;font-size:0.8em',
    'border-bottom:2px solid black;font-weight:bold;font-size:0.8em;background-color: #e0eaff',
    'border-bottom:1px solid black;font-size:0.8em',
    'border-bottom:1px solid black;font-size:0.8em;background-color: #e0eaff',
    'background-color: #e0eaff',
  ],
});
</script>
</html>
See this example on codesandbox

React example

import React, { useRef } from "react";
import { Spreadsheet, Worksheet, jspreadsheet } from "@jspreadsheet/react";

// Set the license
const license = 'NmM2NjI2NmUzZjI0ZTAzZjViNmY5MmYyNjE3NzczYzYyYWRmYTJlOTYyMjc1MGVmMGY4NDg5MzllNmFmMzU2MDBjMTUxY2QwNzhjOWQzYjBhMjYwOWUzMmE1YzJhZGJjNmY0ZWNjM2Y3NmYxYWM0NTZlODQ0ZWQ0YzJiM2QwYTIsZXlKdVlXMWxJam9pU25Od2NtVmhaSE5vWldWMElpd2laR0YwWlNJNk1UWTROVGczTmpjMk15d2laRzl0WVdsdUlqcGJJbXB6Y0hKbFlXUnphR1ZsZEM1amIyMGlMQ0pqYjJSbGMyRnVaR0p2ZUM1cGJ5SXNJbXB6YUdWc2JDNXVaWFFpTENKamMySXVZWEJ3SWl3aWQyVmlJaXdpYkc5allXeG9iM04wSWwwc0luQnNZVzRpT2lJek5DSXNJbk5qYjNCbElqcGJJblkzSWl3aWRqZ2lMQ0oyT1NJc0luWXhNQ0lzSW1Ob1lYSjBjeUlzSW1admNtMXpJaXdpWm05eWJYVnNZU0lzSW5CaGNuTmxjaUlzSW5KbGJtUmxjaUlzSW1OdmJXMWxiblJ6SWl3aWFXMXdiM0owSWl3aVltRnlJaXdpZG1Gc2FXUmhkR2x2Ym5NaUxDSnpaV0Z5WTJnaUxDSndjbWx1ZENJc0luTm9aV1YwY3lKZExDSmtaVzF2SWpwMGNuVmxmUT09';

// Create the react data grid
export default function App() {
  const spreadsheet = useRef();
  // Global style definitions
  const gridStyle = [
    'border-bottom:2px solid black;font-weight:bold;font-size:0.8em',
    'border-bottom:2px solid black;font-weight:bold;font-size:0.8em;background-color: #e0eaff',
    'border-bottom:1px solid black;font-size:0.8em',
    'border-bottom:1px solid black;font-size:0.8em;background-color: #e0eaff',
    'background-color: #e0eaff',
  ];
  // Columns
  const columns = [
    { width:'150px' },
  ];
  // Style with ranges and the position of the style string in the globalStyle array
  const style = {
    'A1': 4,
    'N3': 3,
    'A3:M3': 0,
    'A4:M6': 1,
    'N4:N6': 4,
  };
  // Merged cells
  const mergeCells = { B1: [3, 1], E1: [10, 1] };
  // Rows
  const rows = { 0: height: '300px' };

  // Render data grid component
  return (
    <Spreadsheet ref={spreadsheet} license={license} style={gridStyle}>
      <Worksheet csv={"/jspreadsheet/sales.csv"}
        columns={columns}
        csvHeaders={"false"}
        defaultColWidth={"50px"}
        mergeCells={mergeCells}
        style={style}
        rows={rows}
      />
    </Spreadsheet>
  );
}

Vue example

import { Spreadsheet } from "@jspreadsheet/vue";
import cloud from '@jspreadsheet/cloud';

// Set the license
jspreadsheet.setLicense('NmM2NjI2NmUzZjI0ZTAzZjViNmY5MmYyNjE3NzczYzYyYWRmYTJlOTYyMjc1MGVmMGY4NDg5MzllNmFmMzU2MDBjMTUxY2QwNzhjOWQzYjBhMjYwOWUzMmE1YzJhZGJjNmY0ZWNjM2Y3NmYxYWM0NTZlODQ0ZWQ0YzJiM2QwYTIsZXlKdVlXMWxJam9pU25Od2NtVmhaSE5vWldWMElpd2laR0YwWlNJNk1UWTROVGczTmpjMk15d2laRzl0WVdsdUlqcGJJbXB6Y0hKbFlXUnphR1ZsZEM1amIyMGlMQ0pqYjJSbGMyRnVaR0p2ZUM1cGJ5SXNJbXB6YUdWc2JDNXVaWFFpTENKamMySXVZWEJ3SWl3aWQyVmlJaXdpYkc5allXeG9iM04wSWwwc0luQnNZVzRpT2lJek5DSXNJbk5qYjNCbElqcGJJblkzSWl3aWRqZ2lMQ0oyT1NJc0luWXhNQ0lzSW1Ob1lYSjBjeUlzSW1admNtMXpJaXdpWm05eWJYVnNZU0lzSW5CaGNuTmxjaUlzSW5KbGJtUmxjaUlzSW1OdmJXMWxiblJ6SWl3aWFXMXdiM0owSWl3aVltRnlJaXdpZG1Gc2FXUmhkR2x2Ym5NaUxDSnpaV0Z5WTJnaUxDSndjbWx1ZENJc0luTm9aV1YwY3lKZExDSmtaVzF2SWpwMGNuVmxmUT09');

// Load the cloud extension
jspreadsheet.setExtensions({ cloud });

// Create components
export default {
  components: {
    Spreadsheet
  },
  template: `<Spreadsheet ref="spreadsheet" cloud="e6e15247-e9fb-40c6-b07d-8519f6a53ca1" />`,
};

Angular example

import { Component, ViewChild, ElementRef } from "@angular/core";
import * as jspreadsheet from "jspreadsheet";
import * as charts from "@jspreadsheet/charts";

// Set the license
jspreadsheet.setLicense('NmM2NjI2NmUzZjI0ZTAzZjViNmY5MmYyNjE3NzczYzYyYWRmYTJlOTYyMjc1MGVmMGY4NDg5MzllNmFmMzU2MDBjMTUxY2QwNzhjOWQzYjBhMjYwOWUzMmE1YzJhZGJjNmY0ZWNjM2Y3NmYxYWM0NTZlODQ0ZWQ0YzJiM2QwYTIsZXlKdVlXMWxJam9pU25Od2NtVmhaSE5vWldWMElpd2laR0YwWlNJNk1UWTROVGczTmpjMk15d2laRzl0WVdsdUlqcGJJbXB6Y0hKbFlXUnphR1ZsZEM1amIyMGlMQ0pqYjJSbGMyRnVaR0p2ZUM1cGJ5SXNJbXB6YUdWc2JDNXVaWFFpTENKamMySXVZWEJ3SWl3aWQyVmlJaXdpYkc5allXeG9iM04wSWwwc0luQnNZVzRpT2lJek5DSXNJbk5qYjNCbElqcGJJblkzSWl3aWRqZ2lMQ0oyT1NJc0luWXhNQ0lzSW1Ob1lYSjBjeUlzSW1admNtMXpJaXdpWm05eWJYVnNZU0lzSW5CaGNuTmxjaUlzSW5KbGJtUmxjaUlzSW1OdmJXMWxiblJ6SWl3aWFXMXdiM0owSWl3aVltRnlJaXdpZG1Gc2FXUmhkR2x2Ym5NaUxDSnpaV0Z5WTJnaUxDSndjbWx1ZENJc0luTm9aV1YwY3lKZExDSmtaVzF2SWpwMGNuVmxmUT09');

// Create the data grid component
@Component({
  selector: "app-root",
  template: `<div #spreadsheet></div>`;
})
export class AppComponent {
  @ViewChild("spreadsheet") spreadsheet: ElementRef;
  // Worksheets
  worksheets: jspreadsheet.worksheetInstance[];
  // Create a new data grid
  ngOnInit() {
    // Create summary spreadsheet
    jspreadsheet(this.spreadsheet.nativeElement, {
      worksheets: [{
        csv: '/jspreadsheet/sales.csv',
        csvHeaders: false,
        columns: [
          { width:'150px' },
        ],
        defaultColWidth: '50px',
        mergeCells: {
          B1: [3, 1],
          E1: [10, 1]
        },
        rows: {
          0: { height:'300px' }
        },
        style: {
          'A1': 4,
          'N3': 3,
          'A3:M3': 0,
          'A4:M6': 1,
          'N4:N6': 4,
        }
      }],
      style: [
        'border-bottom:2px solid black;font-weight:bold;font-size:0.8em',
        'border-bottom:2px solid black;font-weight:bold;font-size:0.8em;background-color: #e0eaff',
        'border-bottom:1px solid black;font-size:0.8em',
        'border-bottom:1px solid black;font-size:0.8em;background-color: #e0eaff',
        'background-color: #e0eaff',
      ],
    });
  }
}

More examples and documentation

To learn much more about ChartJS extensions for Jspreadsheet: