Project Management Spreadsheet

A simple online task management spreadsheet.

<html>
<script src="https://jspreadsheet.com/v10/jspreadsheet.js"></script>
<script src="https://jsuites.net/v5/jsuites.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://jspreadsheet.com/v10/jspreadsheet.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="https://jsuites.net/v5/jsuites.css" type="text/css" />

<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Material+Icons" />

<div id="spreadsheet"></div>

<br/>
<input type='button' value='Add new task' id="insertRow"/>

<script>
// Set your JSS license key (The following key only works for one day)
jspreadsheet.setLicense('YjhlODZhYTA5NjE2MjlhY2VkNjAwY2FlYzNjNTc4MTY2ZjY4Y2QzZTc4YWRlNTdkMjE1Zjg0NGNjMjI2YjQxNDMwMDNkOTAzZDhiZmY3YjE3ZDk0ZTFjMzM5NTY0YjQ0OGM5ZmU4NjMwMzQ1MWNmZTc2ODkyMDFjNjllZTI1N2EsZXlKamJHbGxiblJKWkNJNklpSXNJbTVoYldVaU9pSktjM0J5WldGa2MyaGxaWFFpTENKa1lYUmxJam94TnpJeE5qTXdPVEV6TENKa2IyMWhhVzRpT2xzaWFuTndjbVZoWkhOb1pXVjBMbU52YlNJc0ltTnZaR1Z6WVc1a1ltOTRMbWx2SWl3aWFuTm9aV3hzTG01bGRDSXNJbU56WWk1aGNIQWlMQ0ozWldJaUxDSnNiMk5oYkdodmMzUWlYU3dpY0d4aGJpSTZJak0wSWl3aWMyTnZjR1VpT2xzaWRqY2lMQ0oyT0NJc0luWTVJaXdpZGpFd0lpd2lkakV4SWl3aVkyaGhjblJ6SWl3aVptOXliWE1pTENKbWIzSnRkV3hoSWl3aWNHRnljMlZ5SWl3aWNtVnVaR1Z5SWl3aVkyOXRiV1Z1ZEhNaUxDSnBiWEJ2Y25SbGNpSXNJbUpoY2lJc0luWmhiR2xrWVhScGIyNXpJaXdpYzJWaGNtTm9JaXdpY0hKcGJuUWlMQ0p6YUdWbGRITWlMQ0pqYkdsbGJuUWlMQ0p6WlhKMlpYSWlMQ0p6YUdGd1pYTWlYU3dpWkdWdGJ5STZkSEoxWlgwPQ==');
// Set the extensions
jspreadsheet.setExtensions({ formula });

// Custom formula
const PHOTO = function(photo) {
  if (! photo) {
    photo = 'nophoto';
  }
  return ' <img src="/templates/default/img/'+photo+'.jpg" class="users-small" />';
}
// Set the custom formulas
formula.setFormula({ PHOTO });

// Create the spreadsheet
let spreadsheet = jspreadsheet(document.getElementById('spreadsheet'), {
  worksheets: [{
    data: [
      [ '=B1', '2', 'New products section', '2019-02-12', '80' ],
      [ '=B2', '2', 'API integration', '2019-03-01', '100' ],
      [ '=B3', '4', 'Deck', '2018-11-10', '30' ],
      [ '=B4', '2', 'Prototype', '2019-01-12', '0' ],
    ],
    columns: [
      {
        type: 'text',
        width: '60px',
        title: 'Photo',
        readOnly: true
      },
      {
        type: 'dropdown',
        width: '140px',
        title: 'Name',
        source: [{
          id: '2',
          name: 'Jorge'
        }, {
          id: '4',
          name: 'Paul'
        }]
      },
      {
        type: 'text',
        width: '200px',
        title: 'Task'
      },
      {
        type: 'calendar',
        width: '100px',
        title: 'When'
      },
      {
        type: 'progressbar',
        width: '200px',
        title: '%'
      },
    ],
  }],
  oninsertrow: function(worksheet) {
    for (let j = 0; j < worksheet.rows.length; j++) {
      if (! worksheet.options.data[j][0]) {
        worksheet.setValue('A' + (j+1), '=PHOTO(B' + (j+1) + ')', true);
      }
    }
  }
});

document.getElementById("insertRow").onclick = () => spreadsheet[0].insertRow();
</script>
</html>
import React, { useRef } from "react";
import { Spreadsheet, Worksheet, jspreadsheet } from "@jspreadsheet/react";
import formula from '@jspreadsheet/formula-pro';

// Set the license
jspreadsheet.setLicense('YjhlODZhYTA5NjE2MjlhY2VkNjAwY2FlYzNjNTc4MTY2ZjY4Y2QzZTc4YWRlNTdkMjE1Zjg0NGNjMjI2YjQxNDMwMDNkOTAzZDhiZmY3YjE3ZDk0ZTFjMzM5NTY0YjQ0OGM5ZmU4NjMwMzQ1MWNmZTc2ODkyMDFjNjllZTI1N2EsZXlKamJHbGxiblJKWkNJNklpSXNJbTVoYldVaU9pSktjM0J5WldGa2MyaGxaWFFpTENKa1lYUmxJam94TnpJeE5qTXdPVEV6TENKa2IyMWhhVzRpT2xzaWFuTndjbVZoWkhOb1pXVjBMbU52YlNJc0ltTnZaR1Z6WVc1a1ltOTRMbWx2SWl3aWFuTm9aV3hzTG01bGRDSXNJbU56WWk1aGNIQWlMQ0ozWldJaUxDSnNiMk5oYkdodmMzUWlYU3dpY0d4aGJpSTZJak0wSWl3aWMyTnZjR1VpT2xzaWRqY2lMQ0oyT0NJc0luWTVJaXdpZGpFd0lpd2lkakV4SWl3aVkyaGhjblJ6SWl3aVptOXliWE1pTENKbWIzSnRkV3hoSWl3aWNHRnljMlZ5SWl3aWNtVnVaR1Z5SWl3aVkyOXRiV1Z1ZEhNaUxDSnBiWEJ2Y25SbGNpSXNJbUpoY2lJc0luWmhiR2xrWVhScGIyNXpJaXdpYzJWaGNtTm9JaXdpY0hKcGJuUWlMQ0p6YUdWbGRITWlMQ0pqYkdsbGJuUWlMQ0p6WlhKMlpYSWlMQ0p6YUdGd1pYTWlYU3dpWkdWdGJ5STZkSEoxWlgwPQ==');
// Set the extensions
jspreadsheet.setFormulas({ formula });

const PHOTO = function(photo) {
  if (! photo) {
    photo = 'nophoto';
  }
  return ' <img src="/templates/default/img/'+photo+'.jpg" class="users-small" />';
}
// Set the custom formulas
formula.setFormula({ PHOTO });

// Create the component
export default function App() {
  // Spreadsheet array of worksheets
  const spreadsheet = useRef();
  // Data
  const data = [
    [ '=PHOTO(B1)', '2', 'New products section', '2019-02-12', '80' ],
    [ '=PHOTO(B2)', '2', 'API integration', '2019-03-01', '100' ],
    [ '=PHOTO(B3)', '4', 'Deck', '2018-11-10', '30' ],
    [ '=PHOTO(B4)', '2', 'Prototype', '2019-01-12', '0' ],
  ]
  // Columns
  const columns = [
    {
      type: 'text',
      width: '60px',
      title: 'Photo',
      readOnly: true
    },
    {
      type: 'dropdown',
      width: '140px',
      title: 'Name',
      source: [
        { id: '2', name: 'Jorge' },
        { id: '4', name: 'Paul' }
      ]
    },
    {
      type: 'text',
      width: '200px',
      title: 'Task'
    },
    {
      type: 'calendar',
      width: '100px',
      title: 'When'
    },
    {
      type: 'progressbar',
      width: '200px',
      title: '%'
    },
  ];
  // Event to make sure the first cell is populated
  const oninsertrow = (worksheet) => {
    for (let j = 0; j < worksheet.rows.length; j++) {
      if (! worksheet.options.data[j][0]) {
        worksheet.setValue('A' + (j+1), '=PHOTO(B' + (j+1) + ')', true);
      }
    }
  }
  // Render data grid component
  return (
    <>
      <Spreadsheet ref={spreadsheet} oninsertrow={oninsertrow}>
        <Worksheet data={data} columns={columns} />
      </Spreadsheet>
      <input type={"button"} value={"Add new task"} onClick={() => spreadsheet.current[0].insertRow()} />
    </>
  );
}
import { Spreadsheet, Worksheet } from "@jspreadsheet/vue";

const license = 'YjhlODZhYTA5NjE2MjlhY2VkNjAwY2FlYzNjNTc4MTY2ZjY4Y2QzZTc4YWRlNTdkMjE1Zjg0NGNjMjI2YjQxNDMwMDNkOTAzZDhiZmY3YjE3ZDk0ZTFjMzM5NTY0YjQ0OGM5ZmU4NjMwMzQ1MWNmZTc2ODkyMDFjNjllZTI1N2EsZXlKamJHbGxiblJKWkNJNklpSXNJbTVoYldVaU9pSktjM0J5WldGa2MyaGxaWFFpTENKa1lYUmxJam94TnpJeE5qTXdPVEV6TENKa2IyMWhhVzRpT2xzaWFuTndjbVZoWkhOb1pXVjBMbU52YlNJc0ltTnZaR1Z6WVc1a1ltOTRMbWx2SWl3aWFuTm9aV3hzTG01bGRDSXNJbU56WWk1aGNIQWlMQ0ozWldJaUxDSnNiMk5oYkdodmMzUWlYU3dpY0d4aGJpSTZJak0wSWl3aWMyTnZjR1VpT2xzaWRqY2lMQ0oyT0NJc0luWTVJaXdpZGpFd0lpd2lkakV4SWl3aVkyaGhjblJ6SWl3aVptOXliWE1pTENKbWIzSnRkV3hoSWl3aWNHRnljMlZ5SWl3aWNtVnVaR1Z5SWl3aVkyOXRiV1Z1ZEhNaUxDSnBiWEJ2Y25SbGNpSXNJbUpoY2lJc0luWmhiR2xrWVhScGIyNXpJaXdpYzJWaGNtTm9JaXdpY0hKcGJuUWlMQ0p6YUdWbGRITWlMQ0pqYkdsbGJuUWlMQ0p6WlhKMlpYSWlMQ0p6YUdGd1pYTWlYU3dpWkdWdGJ5STZkSEoxWlgwPQ==';

// Custom formula
const PHOTO = function(photo) {
  if (! photo) {
    photo = 'nophoto';
  }
  return ' <img src="/templates/default/img/'+photo+'.jpg" class="users-small" />';
}

// Set the custom formulas
formula.setFormula({ PHOTO });

export default {
  components: {
    Spreadsheet,
    Worksheet,
  },
  data() {
    // Data
    const data = [
      [ '=PHOTO(B1)', '2', 'New products section', '2019-02-12', '80' ],
      [ '=PHOTO(B2)', '2', 'API integration', '2019-03-01', '100' ],
      [ '=PHOTO(B3)', '4', 'Deck', '2018-11-10', '30' ],
      [ '=PHOTO(B4)', '2', 'Prototype', '2019-01-12', '0' ],
    ]
    // Columns
    const columns = [
      {
        type: 'text',
        width: '60px',
        title: 'Photo',
        readOnly: true
      },
      {
        type: 'dropdown',
        width: '140px',
        title: 'Name',
        source: [
          { id: '2', name: 'Jorge' },
          { id: '4', name: 'Paul' }
        ]
      },
      {
        type: 'text',
        width: '200px',
        title: 'Task'
      },
      {
        type: 'calendar',
        width: '100px',
        title: 'When'
      },
      {
        type: 'progressbar',
        width: '200px',
        title: '%'
      },
    ];
    // Event to make sure the first cell is populated
    const oninsertrow = (worksheet) => {
      for (let j = 0; j < worksheet.rows.length; j++) {
        if (! worksheet.options.data[j][0]) {
          worksheet.setValue('A' + (j+1), '=PHOTO(B' + (j+1) + ')', true);
        }
      }
    }

    return {
      data,
      columns,
      oninsertrow,
      license
    };
  },
  template: `<Spreadsheet ref="spreadsheet" :license="license" :oninsertrow="oninsertrow">
    <Worksheet :data="data" :columns="columns" />
  </Spreadsheet>
  <input type='button' value='Add new task' @click="spreadsheet[0].insertRow()" />`,
}
import { Component, ViewChild, ElementRef } from "@angular/core";
import jspreadsheet from "jspreadsheet";

import "jspreadsheet/dist/jspreadsheet.css"
import "jsuites/dist/jsuites.css"
import formula from "@jspreadsheet/formula-pro";


// Set your JSS license key (The following key only works for one day)
jspreadsheet.setLicense('YjhlODZhYTA5NjE2MjlhY2VkNjAwY2FlYzNjNTc4MTY2ZjY4Y2QzZTc4YWRlNTdkMjE1Zjg0NGNjMjI2YjQxNDMwMDNkOTAzZDhiZmY3YjE3ZDk0ZTFjMzM5NTY0YjQ0OGM5ZmU4NjMwMzQ1MWNmZTc2ODkyMDFjNjllZTI1N2EsZXlKamJHbGxiblJKWkNJNklpSXNJbTVoYldVaU9pSktjM0J5WldGa2MyaGxaWFFpTENKa1lYUmxJam94TnpJeE5qTXdPVEV6TENKa2IyMWhhVzRpT2xzaWFuTndjbVZoWkhOb1pXVjBMbU52YlNJc0ltTnZaR1Z6WVc1a1ltOTRMbWx2SWl3aWFuTm9aV3hzTG01bGRDSXNJbU56WWk1aGNIQWlMQ0ozWldJaUxDSnNiMk5oYkdodmMzUWlYU3dpY0d4aGJpSTZJak0wSWl3aWMyTnZjR1VpT2xzaWRqY2lMQ0oyT0NJc0luWTVJaXdpZGpFd0lpd2lkakV4SWl3aVkyaGhjblJ6SWl3aVptOXliWE1pTENKbWIzSnRkV3hoSWl3aWNHRnljMlZ5SWl3aWNtVnVaR1Z5SWl3aVkyOXRiV1Z1ZEhNaUxDSnBiWEJ2Y25SbGNpSXNJbUpoY2lJc0luWmhiR2xrWVhScGIyNXpJaXdpYzJWaGNtTm9JaXdpY0hKcGJuUWlMQ0p6YUdWbGRITWlMQ0pqYkdsbGJuUWlMQ0p6WlhKMlpYSWlMQ0p6YUdGd1pYTWlYU3dpWkdWdGJ5STZkSEoxWlgwPQ==');

jspreadsheet.setExtensions({ formula });

// Custom formula
const PHOTO = function(photo) {
  if (! photo) {
    photo = 'nophoto';
  }
  return ' <img src="/templates/default/img/'+photo+'.jpg" class="users-small" />';
}

// Set the custom formulas
formula.setFormula({ PHOTO });

@Component({
 selector: "app-root",
 template: `<div #spreadsheet></div>`
})
export class AppComponent {
  @ViewChild("spreadsheet") spreadsheet: ElementRef;
  // Worksheets
  worksheets: jspreadsheet.worksheetInstance[];
  // Create a new data grid
  ngAfterViewInit() {
    // Create spreadsheet
    this.worksheets = jspreadsheet(document.getElementById('spreadsheet'), {
      worksheets: [{
        data: [
          [ '=B1', '2', 'New products section', '2019-02-12', '80' ],
          [ '=B2', '2', 'API integration', '2019-03-01', '100' ],
          [ '=B3', '4', 'Deck', '2018-11-10', '30' ],
          [ '=B4', '2', 'Prototype', '2019-01-12', '0' ],
        ],
        columns: [
          {
            type: 'text',
            width: '60px',
            title: 'Photo',
            readOnly: true
          },
          {
            type: 'dropdown',
            width: '140px',
            title: 'Name',
            source: [{
              id: '2',
              name: 'Jorge'
            }, {
              id: '4',
              name: 'Paul'
            }]
          },
          {
            type: 'text',
            width: '200px',
            title: 'Task'
          },
          {
            type: 'calendar',
            width: '100px',
            title: 'When'
          },
          {
            type: 'progressbar',
            width: '200px',
            title: '%'
          },
        ],
      }],
      oninsertrow: function(worksheet) {
        for (let j = 0; j < worksheet.rows.length; j++) {
          if (! worksheet.options.data[j][0]) {
            worksheet.setValue('A' + (j+1), '=PHOTO(B' + (j+1) + ')', true);
          }
        }
      }
    });
  }
}