React Spreadsheet

Create web-based spreadsheets using React and Jspreadsheet.

React examplesNextJS examples
Basic spreadsheet with Hooks

import React, { useRef, useEffect } from "react";
import jspreadsheet from "jspreadsheet";
import "/node_modules/jspreadsheet/dist/jspreadsheet.css";
import "/node_modules/jsuites/dist/jsuites.css";

// Set the license
jspreadsheet.setLicense("ZmQ4NWYyYjVmYTBjMDQwMDA3NjUwZjUwNTA4MDkwYWYzNWQ4OWE3MjQyZjJiZDU1YzM1MjA4OTI5OTEwZDlkMTNiMThkNzQ3YzNjZWI2ZGNjM2MyZGIwNDBmMzZmYzQwYWU1Y2EwOTEyMGE4MzU2M2Q2MjMzMTQ2MTUwNWEzOTIsZXlKdVlXMWxJam9pY0dGMWJDNW9iMlJsYkNJc0ltUmhkR1VpT2pFMk5qQTFNVGd3TURBc0ltUnZiV0ZwYmlJNld5SnFjMmhsYkd3dWJtVjBJaXdpYW5Od2NtVmhaSE5vWldWMExtTnZiU0lzSW1OellpNWhjSEFpTENKMVpTNWpiMjB1WW5JaUxDSjFibWwwWldRdVpXUjFZMkYwYVc5dUlpd2liRzlqWVd4b2IzTjBJbDBzSW5Cc1lXNGlPaUl6SWl3aWMyTnZjR1VpT2xzaWRqY2lMQ0oyT0NJc0luQmhjbk5sY2lJc0luTm9aV1YwY3lJc0ltWnZjbTF6SWl3aWNtVnVaR1Z5SWl3aVptOXliWFZzWVNKZGZRPT0");

export default function App() {
 const jssRef = useRef(null);

 useEffect(() => {
  // Create the spreadsheet only once
  if (!jssRef.current.jspreadsheet) {
    jspreadsheet(jssRef.current, {
    worksheets: [{
     minDimensions: [10, 10]
    }],
   });
  }
 }, null);

 return (
  <div>
   <div ref={jssRef} />
  </div>
 );
}


React Spreadsheet using a class

import React from "react";
import jspreadsheet from "jspreadsheet";

import "jsuites/dist/jsuites.css";
import "jspreadsheet/dist/jspreadsheet.css";

jspreadsheet.setLicense('your-license-here');

export default class Jspreadsheet extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.options = props.options;
  this.wrapper = React.createRef();
 }

 componentDidMount = function () {
  this.worksheets = jspreadsheet(this.wrapper.current, this.options);
 };

 addRow = function () {
  this.worksheets[0].insertRow();
 };

 render() {
  return (
   <div>
    <div ref={this.wrapper}></div>
    <p>
     <input type="button" value="Add new row" onClick={() => this.addRow()} className="jss_object" />
    </p>
   </div>
  );
 }
}

var options = {
 worksheets: [
  {
   minDimensions: [10, 10]
  }
 ],
};

ReactDOM.render(<Jspreadsheet options={options} />, document.getElementById("root"));