Project management spreadsheet

A simple example including table scripting to perform a photo update and a progress bar added to any new taskSource code

<html>
<script src="https://jspreadsheet.com/v7/jspreadsheet.js"></script>
<script src="https://jsuites.net/v4/jsuites.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://jspreadsheet.com/v7/jspreadsheet.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="https://jsuites.net/v4/jsuites.css" type="text/css" />

<div id="spreadsheet"></div>

<script>
var data1 = [
  [ '=B1', '2', 'New products section', '2019-02-12', '80', '=PROGRESS(E1, "darkgreen")' ],
  [ '=B2', '2', 'API integration', '2019-03-01', '100', '=PROGRESS(E2, "darkgreen")' ],
  [ '=B3', '3', 'Deck', '2018-11-10', '30', '=PROGRESS(E3, "darkgreen")' ],
  [ '=B4', '2', 'Prototype', '2019-01-12', '0', '=PROGRESS(E4, "darkgreen")' ],
];

var spreadsheet = jspreadsheet(document.getElementById('spreadsheet'), {
  data:data1,
  columns: [
    { type: 'text', width: '60px', title: 'Photo', readOnly:true },
    { type: 'dropdown', width: '140px', title: 'Name', source: [ { id:'2', name: 'Jorge'}, { id:'7359', name: 'Cosme Sergio' }] },
    { type: 'text', width: '200px', title: 'Task' },
    { type: 'calendar', width: '100px', title: 'When' },
    { type: 'text', width: '50px', title: '%' },
    { type: 'text', width: '100px', title: 'Progress' },
  ],
  allowComments:true,
  updateTable: function(instance, cell, col, row, val, label, cellName) {
    if (col == 0) {
      if (instance.jexcel.options.data[row][col+1]) {
        cell.innerHTML = '<img src="/templates/default/img/' + instance.jexcel.options.data[row][col+1] + '.jpg" style="width:24px;border-radius:16px">';
      } else {
        cell.innerHTML = '<img src="/templates/default/img/nophoto.jpg" style="width:24px;border-radius:16px">';
      }
    }
  },
  license: 'NDc4ZDc3NWJiNjIzNzU4MTVmNjA4MjdlYjk1MjlmZDZiYzk4MWM3ZmM2OTdiZDczOWQ2MGRkZjdhNTc4ODExNmMyMDZkZDIwNzExYzJmM2EwOTBiYWUxM2M0NGY1YzNiZmVmZTY1OGY5OWI2ZDg2NDMyNjgwOTFhZGQ2MzVlYmEsZXlKdVlXMWxJam9pY0dGMWJDNW9iMlJsYkNJc0ltUmhkR1VpT2pFMk5EY3pPRGc0TURBc0ltUnZiV0ZwYmlJNld5SnFjMmhsYkd3dWJtVjBJaXdpWTI5a1pYTmhibVJpYjNndVkyOXRJaXdpYW5Od2NtVmhaSE5vWldWMExtTnZiU0lzSW1OellpNWhjSEFpTENKalpIQnVMbWx2SWl3aWJHOWpZV3hvYjNOMElsMHNJbkJzWVc0aU9pSXlJbjA9',
});
</script>
</html>