Sorting

You can sort your javascript table by a double click in the header, using the context menu or by javascript as follow:

Source code

<html>
<script src="https://jspreadsheet.com/v7/jspreadsheet.js"></script>
<script src="https://jsuites.net/v5/jsuites.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://jspreadsheet.com/v7/jspreadsheet.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="https://jsuites.net/v5/jsuites.css" type="text/css" />

<div id="spreadsheet"></div>

<script>
var data = [
  ['Mazda', 2001, 2000, '2006-01-01', '453.00', '2', '=E1*F1'],
  ['Pegeout', 2010, 5000, '2005-01-01', '23.00', '5', '=E2*F2'],
  ['Honda Fit', 2009, 3000, '2004-01-01', '214.00', '3', '=E3*F3'],
  ['Honda CRV', 2010, 6000, '2003-01-01', '56.11', '2', '=E4*F4'],
];

var table = jspreadsheet(document.getElementById('spreadsheet'), {
  data:data,
  columns: [
    { type: 'text', width:300 },
    { type: 'text', width:80 },
    { type: 'text', width:100 },
    { type: 'calendar', width:100 },
    { type: 'number', width:100 },
    { type: 'number', width:100 },
    { type: 'number', width:100 },
  ],
  license: 'ZDU1YmMxOGYxNTNkNTY5NWEyNzVkNGI0YmZkZWE5YjBkNjk5YTAyOTk4NDNlODg4NDMxMTNjMWIwNjYzNWYwODMzMWI2OGQzMGFjZGY2ZTFkNmE2NzZjM2FlNDk0ZTgzNjMzZDQ0MjZlOTQ4NjJhYjJmOGY5M2UyNWQxNjZjM2YsZXlKdVlXMWxJam9pU25Od2NtVmhaSE5vWldWMElpd2laR0YwWlNJNk1UWTVOalV3TURjeE5Td2laRzl0WVdsdUlqcGJJbXB6Y0hKbFlXUnphR1ZsZEM1amIyMGlMQ0pqYjJSbGMyRnVaR0p2ZUM1cGJ5SXNJbXB6YUdWc2JDNXVaWFFpTENKamMySXVZWEJ3SWl3aWQyVmlJaXdpYkc5allXeG9iM04wSWwwc0luQnNZVzRpT2lJek5DSXNJbk5qYjNCbElqcGJJblkzSWl3aWRqZ2lMQ0oyT1NJc0luWXhNQ0lzSW1Ob1lYSjBjeUlzSW1admNtMXpJaXdpWm05eWJYVnNZU0lzSW5CaGNuTmxjaUlzSW5KbGJtUmxjaUlzSW1OdmJXMWxiblJ6SWl3aWFXMXdiM0owSWl3aVltRnlJaXdpZG1Gc2FXUmhkR2x2Ym5NaUxDSnpaV0Z5WTJnaUxDSndjbWx1ZENJc0luTm9aV1YwY3lKZExDSmtaVzF2SWpwMGNuVmxmUT09',
});
</script>

<select id='columnNumber'>
<option value='0'>Column 1</option>
<option value='1'>Column 2</option>
<option value='2'>Column 3</option>
<option value='3'>Column 4</option>
</select>

<input type='button' value='Sort column'
  onclick="table.orderBy(document.getElementById('columnNumber').value)">

</html>

Disable the javascript table sorting

The sorting is a native enabled feature, use the columnSorting: false directive in the initialization to disabled it.

<script>
var data = [
  ['Mazda', 2001, 2000, '2006-01-01'],
  ['Pegeout', 2010, 5000, '2005-01-01'],
  ['Honda Fit', 2009, 3000, '2004-01-01'],
  ['Honda CRV', 2010, 6000, '2003-01-01'],
];

jspreadsheet(document.getElementById('spreadsheet'), {
  data: data,
  columns: [
    { type: 'text', tile:'Model', width:300 },
    { type: 'text', tile:'Year', width:100 },
    { type: 'text', tile:'Price', width:100 },
    { type: 'text', tile:'Date', width:100 },
  ],
  columnSorting: false,
  license: 'ZDU1YmMxOGYxNTNkNTY5NWEyNzVkNGI0YmZkZWE5YjBkNjk5YTAyOTk4NDNlODg4NDMxMTNjMWIwNjYzNWYwODMzMWI2OGQzMGFjZGY2ZTFkNmE2NzZjM2FlNDk0ZTgzNjMzZDQ0MjZlOTQ4NjJhYjJmOGY5M2UyNWQxNjZjM2YsZXlKdVlXMWxJam9pU25Od2NtVmhaSE5vWldWMElpd2laR0YwWlNJNk1UWTVOalV3TURjeE5Td2laRzl0WVdsdUlqcGJJbXB6Y0hKbFlXUnphR1ZsZEM1amIyMGlMQ0pqYjJSbGMyRnVaR0p2ZUM1cGJ5SXNJbXB6YUdWc2JDNXVaWFFpTENKamMySXVZWEJ3SWl3aWQyVmlJaXdpYkc5allXeG9iM04wSWwwc0luQnNZVzRpT2lJek5DSXNJbk5qYjNCbElqcGJJblkzSWl3aWRqZ2lMQ0oyT1NJc0luWXhNQ0lzSW1Ob1lYSjBjeUlzSW1admNtMXpJaXdpWm05eWJYVnNZU0lzSW5CaGNuTmxjaUlzSW5KbGJtUmxjaUlzSW1OdmJXMWxiblJ6SWl3aWFXMXdiM0owSWl3aVltRnlJaXdpZG1Gc2FXUmhkR2x2Ym5NaUxDSnpaV0Z5WTJnaUxDSndjbWx1ZENJc0luTm9aV1YwY3lKZExDSmtaVzF2SWpwMGNuVmxmUT09',
});
</script>

Related Events

EventDescription
onbeforesortonbeforesort(DOMElement element, Number column, Number direction, Array newValue) : Array
onsortonsort(DOMElement element, Number column, Number direction, Array newValue) : void