Custom contextmenu

The following example customize the spreadsheet contextmenu removing the copy and paste options.Source code

<html>
<script src="https://jspreadsheet.com/v7/jspreadsheet.js"></script>
<script src="https://jsuites.net/v5/jsuites.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://jspreadsheet.com/v7/jspreadsheet.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="https://jsuites.net/v5/jsuites.css" type="text/css" />

<div id="spreadsheet"></div>

<script>
var data1 = [
  ['US', 'Cheese', '2019-02-12'],
  ['CA', 'Apples', '2019-03-01'],
  ['CA', 'Carrots', '2018-11-10'],
  ['BR', 'Oranges', '2019-01-12'],
];

mySpreadsheet = jspreadsheet(document.getElementById('spreadsheet'), {
  data: data1,
  columns: [
    { type: 'dropdown', url:'/jspreadsheet/countries', width:200, },
    { type: 'text', width:200, },
    { type: 'calendar', width:100, }
   ],
   allowComments: true,
   contextMenu: function(obj, x, y, e) {
     var items = [];

     if (x == null && y == null) {
       if (e.target.parentNode && e.target.tagName == 'DIV' && e.target.parentNode.classList.contains('jtabs-headers')) {
         items.push({
           title: obj.options.text.renameThisWorksheet,
           onclick: function() {
             var newName = prompt(obj.options.text.renameThisWorksheet, e.target.innerText);
             if (newName) {
               obj.renameWorksheet(e.target, newName);
             }
           }
         });
       }
     } else {
       if (y == null) {
         // Insert a new column
         if (obj.options.allowInsertColumn == true) {
           items.push({
             title:obj.options.text.insertANewColumnBefore,
             onclick:function() {
               obj.insertColumn(1, parseInt(x), 1);
             }
           });
         }

         if (obj.options.allowInsertColumn == true) {
           items.push({
             title:obj.options.text.insertANewColumnAfter,
             onclick:function() {
               obj.insertColumn(1, parseInt(x), 0);
             }
           });
         }
       } else {
         // Insert new row
         if (obj.options.allowInsertRow == true) {
           items.push({
             title:obj.options.text.insertANewRowBefore,
             onclick:function() {
               obj.insertRow(1, parseInt(y), 1);
             }
           });

           items.push({
             title:obj.options.text.insertANewRowAfter,
             onclick:function() {
               obj.insertRow(1, parseInt(y));
             }
           });
         }
       }

       // Line
       items.push({ type:'line' });

       // Save
       if (obj.options.allowExport) {
         items.push({
           title: obj.options.text.saveAs,
           shortcut: 'Ctrl + S',
           onclick: function () {
             obj.download();
           }
         });
       }

       // About
       if (obj.options.about) {
         items.push({
           title:obj.options.text.about,
           onclick:function() {
             alert(obj.options.about);
           }
         });
       }
     }

     return items;
   },
   license: 'ZjJmODdjOTc3NjI0OWZmNTllMGUzMDczMmJiNGY5YmM1Y2IzYzYwZDU3Y2M4MDkxODczYTEwMDJiNmJmMDY3NWU3M2E1YTFiMzc2MDMyYTkyNjE5MmE4YTdjMjZlYTVhNjA2MTYwZDA1ZWJkYjE3MzFmMTAyMDY2NTdjYzkxNGIsZXlKdVlXMWxJam9pU25Od2NtVmhaSE5vWldWMElpd2laR0YwWlNJNk1UWTVOalE1TnpVd01pd2laRzl0WVdsdUlqcGJJbXB6Y0hKbFlXUnphR1ZsZEM1amIyMGlMQ0pqYjJSbGMyRnVaR0p2ZUM1cGJ5SXNJbXB6YUdWc2JDNXVaWFFpTENKamMySXVZWEJ3SWl3aWQyVmlJaXdpYkc5allXeG9iM04wSWwwc0luQnNZVzRpT2lJek5DSXNJbk5qYjNCbElqcGJJblkzSWl3aWRqZ2lMQ0oyT1NJc0luWXhNQ0lzSW1Ob1lYSjBjeUlzSW1admNtMXpJaXdpWm05eWJYVnNZU0lzSW5CaGNuTmxjaUlzSW5KbGJtUmxjaUlzSW1OdmJXMWxiblJ6SWl3aWFXMXdiM0owSWl3aVltRnlJaXdpZG1Gc2FXUmhkR2x2Ym5NaUxDSnpaV0Z5WTJnaUxDSndjbWx1ZENJc0luTm9aV1YwY3lKZExDSmtaVzF2SWpwMGNuVmxmUT09',
});
</script>
</html>