Adding formulas to your spreadsheets

The example below shows how to use excel-like formulas on your javascript spreadsheet.Source code

<html>
<script src="https://jspreadsheet.com/v7/jspreadsheet.js"></script>
<script src="https://jsuites.net/v5/jsuites.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://jspreadsheet.com/v7/jspreadsheet.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="https://jsuites.net/v5/jsuites.css" type="text/css" />

<div id="spreadsheet"></div>

<script>
var data = [
  [ 'Crayons Crayola only (No Rose Art)', 2, 5.13, '=B1*C1' ],
  [ 'Colored Pencils Crayola only', 2, 4.41, '=B2*C2' ],
  [ 'Expo Dry-erase Markers Wide', 4, 3.00, '=B3*C3' ],
  [ 'Index Cards Unlined', 3, 6.00, '=B4*C4' ],
  [ 'Tissues', 10, 1.90, '=B5*C5' ],
  [ 'Ziploc Sandwich-size Bags', 5, 1.00, '=B6*C6' ],
  [ 'Thin Markers Crayola only', 2, 3.00, '=B7*C7' ],
  [ 'Highlighter', 4, 1.20, '=B8*C8' ],
  [ 'Total', '=SUM(B1:B8)', '=ROUND(SUM(C1:C8), 2)', '=SUM(D1:D8)' ],
];

jspreadsheet(document.getElementById('spreadsheet'), {
  data: data,
  columns: [
    { type: 'text', title:'Product', width:'300' },
    { type: 'text', title:'Qtd', width:'80' },
    { type: 'text', title:'Price', width:'100', mask:'#.##0,00', decimal:',' },
    { type: 'text', title:'Total', width:'100' },
  ],
  updateTable: function(instance, cell, col, row, val) {
    if (cell.innerHTML == 'Total') {
      cell.parentNode.style.backgroundColor = '#fffaa3';
    }

    if (col == 3) {
      if (parseFloat(cell.innerText) > 10) {
        cell.style.color = 'red';
      } else {
        cell.style.color = 'green';
      }
    }
  },
  columnSorting:false,
  license: 'NmFiNDc1ZmQ0ZTY0ZWI0Zjg0YWMxM2Q0MjMxZmIwYWZkZjdkMzA3ODZmZTVmMjFiYjYzMjYzYTIzMzVlMzg1ODU0YTIzZmU2ZTRiYmNkYzYxOTU2NjY5NGVlNzdmMGQ4MGU4ZDczMDQ0MGFmNDA5MTQ5MDJmZWZkZmNkODViYjgsZXlKdVlXMWxJam9pU25Od2NtVmhaSE5vWldWMElpd2laR0YwWlNJNk1UWTVOalE1TnpNeU15d2laRzl0WVdsdUlqcGJJbXB6Y0hKbFlXUnphR1ZsZEM1amIyMGlMQ0pqYjJSbGMyRnVaR0p2ZUM1cGJ5SXNJbXB6YUdWc2JDNXVaWFFpTENKamMySXVZWEJ3SWl3aWQyVmlJaXdpYkc5allXeG9iM04wSWwwc0luQnNZVzRpT2lJek5DSXNJbk5qYjNCbElqcGJJblkzSWl3aWRqZ2lMQ0oyT1NJc0luWXhNQ0lzSW1Ob1lYSjBjeUlzSW1admNtMXpJaXdpWm05eWJYVnNZU0lzSW5CaGNuTmxjaUlzSW5KbGJtUmxjaUlzSW1OdmJXMWxiblJ6SWl3aWFXMXdiM0owSWl3aVltRnlJaXdpZG1Gc2FXUmhkR2x2Ym5NaUxDSnpaV0Z5WTJnaUxDSndjbWx1ZENJc0luTm9aV1YwY3lKZExDSmtaVzF2SWpwMGNuVmxmUT09',
});
</script>
</html>