Payment calculator

A nice example using various cell types for one unique column.Source code

<html>
<script src="https://jspreadsheet.com/v8/jspreadsheet.js"></script>
<script src="https://jsuites.net/v5/jsuites.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://jspreadsheet.com/v8/jspreadsheet.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="https://jsuites.net/v5/jsuites.css" type="text/css" />

<div id="spreadsheet"></div>

<script>
// Set the JSS spreadsheet license
jspreadsheet.setLicense('N2YwMTI0N2Q3MGM2NDdmZDBjMjRjMjg0MDg2MzU5YmQ5ZDkwOGNhZWFmNzNjNWRiYWI1YTcwNzgzMTY4OWEwNzc4YzNhZTI5MTZiMTNiYWQ4Mzc4MmZjOWE5MmJjMzQ3MWU4OWU0M2UwOTAzYTk3MTZhZjI0MzEzY2Y4ZjliNGEsZXlKdVlXMWxJam9pU25Od2NtVmhaSE5vWldWMElpd2laR0YwWlNJNk1UWTVOalV3TXpZNU5Td2laRzl0WVdsdUlqcGJJbXB6Y0hKbFlXUnphR1ZsZEM1amIyMGlMQ0pqYjJSbGMyRnVaR0p2ZUM1cGJ5SXNJbXB6YUdWc2JDNXVaWFFpTENKamMySXVZWEJ3SWl3aWQyVmlJaXdpYkc5allXeG9iM04wSWwwc0luQnNZVzRpT2lJek5DSXNJbk5qYjNCbElqcGJJblkzSWl3aWRqZ2lMQ0oyT1NJc0luWXhNQ0lzSW1Ob1lYSjBjeUlzSW1admNtMXpJaXdpWm05eWJYVnNZU0lzSW5CaGNuTmxjaUlzSW5KbGJtUmxjaUlzSW1OdmJXMWxiblJ6SWl3aWFXMXdiM0owSWl3aVltRnlJaXdpZG1Gc2FXUmhkR2x2Ym5NaUxDSnpaV0Z5WTJnaUxDSndjbWx1ZENJc0luTm9aV1YwY3lKZExDSmtaVzF2SWpwMGNuVmxmUT09');

// Create the spreadsheet
var data = [
  ['<img src="https://www.autoblog.com/img/research/styles/photos/performance.jpg" style="width:200px;height:auto;"><br><h3>Vehicle Payment Calculator</h3>', ''],
  ['Purchase price', '19700'],
  ['Down payment', '1000'],
  ['Trade-in value', '500'],
  ['Interest rate', '0.0305'],
  ['Length of loan (in months)', '60'],
  ['', ''],
  ['Monthly payment', '=PMT(B5/12,B6,B2-(B3+B4))'],
  ['Total cost', '=-(B8*B6)+(B3+B4)'],
];

jspreadsheet(document.getElementById('spreadsheet'), {
  worksheets: [{
    data: data,
    columns: [
      { width:'300px' },
      { width:'200px' },
    ],
    mergeCells: {
      A1: [2, 1]
    },
    rows: {
      0: { height:'200px' }
    },
    cells: {
      A1: { type:'html', readOnly: true },
      B2: { type:'number', mask: '#.##0,00' },
      B3: { type:'number', mask: '#.##0,00' },
      B4: { type:'number', mask: '#.##0,00' },
      B5: { type:'number', mask: '0.00%' },
      B8: { type:'number', mask: '#.##0,00' },
      B9: { type:'number', mask: '#.##0,00' },
    },
  }]
});
</script>
</html>