React Spreadsheet

Create a web-based spreadsheet using React and Jspreadsheet.

React spreadsheet with hooks

Basic React example

See this example working online


NextJS

Create an online XLSX reader with NextJS

See this example working onlineSource code

import React, { useRef, useEffect } from "react";
import jspreadsheet from "jspreadsheet";

import "/node_modules/jspreadsheet/dist/jspreadsheet.css";
import "/node_modules/jsuites/dist/jsuites.css";

export default function App() {
 const jssRef = useRef(null);
 const license = "ZmQ4NWYyYjVmYTBjMDQwMDA3NjUwZjUwNTA4MDkwYWYzNWQ4OWE3MjQyZjJiZDU1YzM1MjA4OTI5OTEwZDlkMTNiMThkNzQ3YzNjZWI2ZGNjM2MyZGIwNDBmMzZmYzQwYWU1Y2EwOTEyMGE4MzU2M2Q2MjMzMTQ2MTUwNWEzOTIsZXlKdVlXMWxJam9pY0dGMWJDNW9iMlJsYkNJc0ltUmhkR1VpT2pFMk5qQTFNVGd3TURBc0ltUnZiV0ZwYmlJNld5SnFjMmhsYkd3dWJtVjBJaXdpYW5Od2NtVmhaSE5vWldWMExtTnZiU0lzSW1OellpNWhjSEFpTENKMVpTNWpiMjB1WW5JaUxDSjFibWwwWldRdVpXUjFZMkYwYVc5dUlpd2liRzlqWVd4b2IzTjBJbDBzSW5Cc1lXNGlPaUl6SWl3aWMyTnZjR1VpT2xzaWRqY2lMQ0oyT0NJc0luQmhjbk5sY2lJc0luTm9aV1YwY3lJc0ltWnZjbTF6SWl3aWNtVnVaR1Z5SWl3aVptOXliWFZzWVNKZGZRPT0";

 useEffect(() => {
  // Create only once
  if (!jssRef.current.jspreadsheet) {
   jspreadsheet(jssRef.current, {
    worksheets: [ { minDimensions: [10, 10] } ], 
    license: license
   });
  }
 }, null);

 return (
  <div>
   <div ref={jssRef} />
  </div>
 );
}


React Spreadsheet using a class

React with Jspreadsheet sample project


Source code

import React from "react";
import jspreadsheet from "jspreadsheet";

import "jsuites/dist/jsuites.css";
import "jspreadsheet/dist/jspreadsheet.css";

jspreadsheet.setLicense('your-license-here');

export default class Jspreadsheet extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.options = props.options;
  this.wrapper = React.createRef();
 }

 componentDidMount = function () {
  this.worksheets = jspreadsheet(this.wrapper.current, this.options);
 };

 addRow = function () {
  this.worksheets[0].insertRow();
 };

 render() {
  return (
   <div>
    <div ref={this.wrapper}></div>
    <p>
     <input type="button" value="Add new row" onClick={() => this.addRow()} className="jss_object" />
    </p>
   </div>
  );
 }
}

var options = {
 worksheets: [
  {
   minDimensions: [10, 10]
  }
 ],
};

ReactDOM.render(<Jspreadsheet options={options} />, document.getElementById("root"));