The Javascript spreadsheet with React

Integrating jspreadsheet with React

React spreadsheet

See this example working online

import React, { useRef, useEffect } from "react";
import jspreadsheet from "jspreadsheet-pro";
import xls from "@jspreadsheet/xls";

import "/node_modules/jspreadsheet-pro/dist/jspreadsheet.css";
import "/node_modules/jsuites/dist/jsuites.css";

export default function App() {
 const spreadsheetRef = useRef(null);
 const license =
  "OWU5NmEwNjY1ODQxNDg4ODYyMjRlYjU0YzBmMmI1MDAxNTI1NzJlZWQyN2RmN2RiZjE0NGRhY2M0NzIyNjlhYWI2YTBlNGFkMzhjM2E0ZDZkZDZlYjhkNjkyMTNjZWM5ODYzMDE1ZWEzYjlmM2M0N2NmNDNiYzcwM2MzNjNhNzcsZXlKdVlXMWxJam9pY0dGMWJDNW9iMlJsYkNJc0ltUmhkR1VpT2pFMk5ETTJOek0yTURBc0ltUnZiV0ZwYmlJNld5SmpjMkl1WVhCd0lpd2lhbk5tYVdSa2JHVXVibVYwSWl3aWQyVmlMbUZ3Y0NJc0lteHZZMkZzYUc5emRDSmRMQ0p3YkdGdUlqb2lNeUo5";

 useEffect(() => {
  if (!spreadsheetRef.current.jexcel) {
   jspreadsheet(spreadsheetRef.current, [
    {
     data: [["Sheet1"]],
     minDimensions: [10, 10],
     license: license
    },
    {
     data: [["Sheet2"]],
     minDimensions: [10, 10],
     license: license
    }
   ]);
  }
 }, null);

 return (
  <div>
   <div ref={spreadsheetRef} />
   <br />
   <input
    type="button"
    value="Download"
    onClick={() => xls(spreadsheetRef.current, { version: true })}
   />
  </div>
 );
}

React class


React with jspreadsheet sample project


Source code

class Jspreadsheet extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.options = props.options;
    this.wrapper = React.createRef();
  }

  componentDidMount = function() {
    this.el = jspreadsheet(this.wrapper.current, this.options);
  }

  addRow = function() {
    this.el.insertRow();
  }

  render() {
    return (
      <div>
        <div></div><br/><br/>
        <input type='button' value='Add new row' onClick={() => this.addRow()}></input>
      </div>
    );
  }
}

var options = {
  data:[[]],
  minDimensions:[10,10],
  license: 'MWEzMTE4MGFkNWY5YzQzNjE4NjZiNmE1NThhM2M0Yjc1NmUyNGM2N2YzZjU2NDQ5ZjM1MGFiYWNmOTFkNTkwODFiYmYwNDE1YjhhM2ViNGUyMzM2YjYzY2Q4NTcyMWE4MGQ4YjVjNjI2NWY4NWYyMTBjMWU5M2ZmNTU4OGI1MDQsZXlKdVlXMWxJam9pY0dGMWJDNW9iMlJsYkNJc0ltUmhkR1VpT2pFMk5UZzVOakk0TURBc0ltUnZiV0ZwYmlJNld5SnFjM0J5WldGa2MyaGxaWFF1WTI5dElpd2lZM05pTG1Gd2NDSXNJbXB6YUdWc2JDNXVaWFFpTENKc2IyTmhiR2h2YzNRaVhTd2ljR3hoYmlJNklqSWlMQ0p6WTI5d1pTSTZXeUoyTnlJc0luWTRJaXdpY0dGeWMyVnlJaXdpYzJobFpYUnpJaXdpWm05eWJYTWlMQ0p5Wlc1a1pYSWlMQ0ptYjNKdGRXeGhJbDE5',
};

ReactDOM.render(<Jspreadsheet options={options} />, document.getElementById('spreadsheet'))